martes, 29 de octubre de 2013

Plans de futur de Màrius Serra

Plans de futur és la historia del matemàtic tetraplegic Ferran Sunyer (1912-1967) una eminencia de l'època,i la seva relació amb els seus angels de la guarda les seves cosines Maria i Àngels que el van cuidar tota la vida. I tambe la particular relació que tenen amb Salvador Dalí no em va, va pintar-li un retrat a la Maria.

Màrius Serra ens explica una historia plena de vida i positivisme, tot i les dificultats històriques amb el regim franquista i les universitats de l'epoca, així com la condició "d'esguerradet" d'en Sunyer. I així ens trobem una novel.la carregada de vida i de mort -fins quatre cops passem pel cementiri- i d'absencia, pares, mares i germans que fugen. Però tambè de tendresa, amor i humor. I també plena de petits detalls que engrandeixen la narració.

A destacar el català tan ben tramat de Màrius Serra, el juganer oficial de la llengüa d'aquest país, realitza una ficció rica en llenguatge i en estructura, amb un temps narratiu en segon singular que al principi sobta perque no deixer d'interpel.lar al lector, però que al final es tota una troballa. El final  de la novel.la esdeve, crec, en una carta d'acomiadament en Llullu. Tots aquest elements fan que Plans de futur sigui una novel.la intensa i magnifica.

No hay comentarios: